January 3, 2016

Jobs

MAADC kompanija ima otvorena mesta za pozicije:

Marketing menadžer

Kao marketing menadžer u MAADC, Vi ćete raditi u brzom okruženju koje zahteva sposobnost brzog izvršenja zadataka u zavisnosti od težine istog. Bićete odgovorni za uspeh kompanije na tržištu, njenih proizvoda I usluga.Mi smo u ranim danima izgradnje i potražnji za mašinom edukovanja I dobijanja klijenata, a Vi ćete igrati kritičnu ulogu u pokretanju daljeg rasta MAADC DUOTRE.

Trebate biti matematički vodjeni i posedovati oba, analitički I kreativni način razmišljanja.

Imaćete pristup najboljoj tehnologiji da pomerate iglu u pravom smeru.

Ako tražite posao gde možete snažno uticati na oba, kompanije i industriju, ovo je uloga za Vas.

Šta ćete raditi

 • Izgraditi duboko istraživanje našeg tržišta (naš stručni tim će Vam pomoći da brže razvijete sposobnosti), klijenata I konkurencije.
 • Bićete odgovorni za optimizaciju procesa kupovine I povećanja vrednosti klijenata tako što ćete definisati I izvršiti merljive projekte sa ostalim članovima tima.
 • Definisati I izvršiti online marketing kampanje.
 • Komunicirati sa ključnim MAADC tržištem.
 • Saradjivati sa ostalim članovima tima I pomoći u daljem razvoju tima.
 • Saradjivati sa izvršnim menadžerima i imati uvid u strategiju proizvoda vodjenjem ključnih povratnih informacija I preporuka klijenata.

Potrebno

 • Minimum 2 godine iskustva u marketingu sa pozitivnim ishodom.
 • Pored velike kreativnosti, trebate imati iskustva u pronalaženju ciljne grupe I osmišljavanju digitalnih marketing kampanja koje angažuju, informišu I motivišu.
 • Iskustva u optimiziranju početnih stranica klijenata I akviziciju kanala.
 • Posedujete osnovno znaje websajt analitičkih alata (npr. Google Analitycs, Webmaster Tools).
 • Diplomu iz marketinga ili sličnog polja.
 • Savršeno znanje Engleskog jezika, pisanje, čitanje I konverzaciju, jer ćete pisati I komunicirati direktno sa našim klijentima iz celog sveta.

 

Prilikom prijave za posao, molimo kažite nam nešto o sebi i vašem poslovnom iskustvu.Želimo da znamo da li ste kvalifikovani za ovaj posao, da li se uklapate u naš tim, i najvažnije da li i zašto želite ovaj posao a ne neki drugi.

Molimo Vas da ne šaljete samo CV već uključite i celu vašu priču. Samo odabrani kandidati biće kontaktirani.

Ako se ne uklapate u ovaj profil posla ali znate nekog ko bi se odlično uklopio, molimo vas podelite ovu informaciju sa vašim prijateljima. Hvala!

On ENGLISH

As a product marketing executive at MAADC DUOTRE, you will work in a fast-paced environment which demands the ability to execute independently on a variety of tasks. You will be responsible for the market success of the company’s product and servise. We’re in the early days of building a demand generation machine for educating and acquiring customers, and you will play a critical part in fuelling MAADC DUOTRE’s further growth.

You will have access to the best technology to move the needle in the right direction.

If you are looking for a job where you can make a great impact on both the company and industry, this is the role for you.

What you’ll do

 • Build a deep knowledge of our market (our amazing engineering team will be there to help you get up to speed), customers and competitors.
 • Be responsible for optimizing the buying process and increasing customer lifetime value by defining and executing measureable projects with other team members.
 • Define and execute online marketing campaigns.
 • Communicate MAADC’s market position.
 • Work closely with the rest of the marketing team and help it grow further.
 • Collaborate with product management and have input in product strategy by bringing intelligent product feedback and recommendations from customers.

Required

 • 5+ years of relevant marketing experience with quantifiable outcomes.
 • Besides being highly creative, you should have experience in identifying target audiences and devising digital marketing campaigns that engage, inform and motivate.
 • Have experience in optimizing landing pages and customer acquisition funnels.
 • Have solid knowledge of website analytics tools (e.g. Google Analytics, Webmaster Tools).
 • A bachelor’s degree in marketing or a related field.
 • Perfect knowledge of the English language (or close), both written and spoken, as you will talk and write directly to our customers.

 

 

When applying, please tell us something about yourself and your relevant work experience. We want to know if you’re qualified for this job, how well you’d fit in our team, and, most importantly, that you want this job, and not some other.

Please do not send us just your CV, but make sure to include a story as well. We will contact only shortlisted candidates.

If this job is not for you, but you know somebody you think would be a great fit, please share this with them. Thanks!